• Jahutusseadmed

    Jahutusseadmete valimine? Ilmad on taas muutunud väga palavaks ning üha enam tekib inimestel vajadus jahutusseadmete järele. Millist seadet ja kui suure võimsusega valida?

    Hooned ning inimeste vajadused on väga erinevad, seega ei ole ka kõikidele parimad vajalikud lahendused täpselt samad. Erinevad on nii hoonete soojapidavused kui lisakütteallikad (arvutid, külmkapid, telekad jne.) Kui tegemist on katusealuse korrusega, millel on ka katuseaknad ning võibolla ka mitte kõige parem soojustus, siis sinna tungib pidevalt lisasoojust ning portatiivse konditsioneeriga, mis puhub pidevalt sooja õhku välja (tekitades ruumi alarõhu, vajatakse ruumis lisaõhku mis tuleb üldjuhul õuest ja on ju soe) seda üldjuhul lahendada võimalik ei ole. Konsulteerige kindlasti ning täpsustage võimalikult detailselt enda jahutust vajavaid ruumeja eesmärki, mida tahetakse saavutada.

Leave a comment

If you want to share your opinion, leave a comment.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

twenty − 4 =