• Kas valida gaasiküte või soojuspump?

    Koostasime arvutused gaasikütte ja soojuspumba küttekuludelt. Gaasikütte kW hind täna 90% kasuteguriga, gaasikatlaga on 0,052 €, Elektri hind on 0,076 € / 2 ( soojuspumba kasutegur aasta lõikes kõige halvema senaariumi korral ) = 0,038 € Vahe 0,014 € – 1 kW maksumuses. Tähendab, et soojuspumbaga tuleb kliendile 1 kW – 0,014 € odavam. (Kõige halvema senaariumi korral, reaalselt on tulemus arvatavasti veel parem).Kui võtame hoone aastase soojustarbimise m² kohta 165 kW, saame kokkuhoitud summaks m² kohta 165*0,014 = 2,31 € aastas. Kui Teil on näiteks 200 m² suurune maja, saame järgmised tulemused: 2,31€*200 m² = 462€ (7229 eek) kokkuhoidu aastas. Nüüd võtke arvesse alginvesteering (gaasitrassiga liitumine, gaasikatla soetamine ja paigaldus) ja võrrelge seda (soojuspumba hinnaga). Nüüd saate juba individuaalselt arvutused teha. Tuleviku suhtes tuleks arvesse võtta veel järgmist: kui gaasi hind tõuseb, mõjutab see tõus Teid 100%, kui elektri hind tõuseb mõjutab see meie arvutusi 50%. Tegelikult on reaalsed tulemused soojuspumba kasuks veelgi paremad!

Leave a comment

If you want to share your opinion, leave a comment.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

2 × 2 =