• Õhksoojuspump – miks valida?

  • Soojuspumbaga saab suvel jahutada. Võttes arvesse viimaseid suvesid, on see vajalik.
  • Soojuspumpa on mugav käsitleda. Saate valida endale täpselt sobiva temperatuuri.
  • Õhksoojuspumpade soetusmaksumus on suhteliselt madal, võrreldes teiste lahendustega.
  • Õhksoojuspumba saab paigaldada peaaegu igasse majapidamisse.

  Kateldega keskküttesüsteemide väljaehitamine on kulukas ning katlaruum peab vastama tuleohutusnõuetele. Paigaldades soojuspumpa, ei ole vaja eraldi tuleohutusnõuetele vastavat katlaruumi. Soojuspumpasid saab kasutada ka koos olemasoleva küttesüsteemi ning puuküttega toimivate ahjude, pliitidega, ilma, et toimuks kulude dubleerimine (Temperatuuri saavutades lülitub õhksoojuspump automaatselt välja).

  Soojuspumbaga saab parandada toa kliimat, võimalik eraldada õhust niiskust ning ioniseerida õhku.

  Kombineerides soojuspumba puuküttega, saavutate minimaalsed küttekulud ja maksimaalse mugavuse. Käesoleval hetkel annab see meile teadaolevalt parima säästu.

  Seda kõike juhul, kui:

  • Teile valitakse sobivaim soojuspump.
  • Soojuspumba sise- ja väliselemendi asukohavalik on õige.
  • Soojuspumba paigaldus teostatakse korrektselt ning järgitakse tehase paigaldusjuhised ja kogemusi.

  Pigem jätta soojuspump paigaldamata, kui valida aladimensioneeritud seade, amatööri paigaldus või tundmatu ja eesti kliimas seni teistimata soojuspump.

Leave a comment

If you want to share your opinion, leave a comment.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

sixteen − 7 =