Kliimaseadmete paigaldus (üle Eesti)

Pakume paigaldusteenust meie käest ostetud soojuspumpadele ja konditsioneeridele, kuid oleme valmis paigaldama ka kliendi mujalt soetatud kliimaseadmeid. Igale õhksoojuspumba või konditsioneeri paigaldusele läheneme individuaalselt, kooskõlastades kliendiga õhksoojuspumba või konditsioneeri asukoha, jälgides õiget õhu jagunemist ja pumba suurimat võimalikku efektiivsust. Külmatorude ja kaabelduste asukohtade valikul lähtume objekti iseärasustest, tehnilistest võimalustest ja kliendi soovidest. Tööde teostamisel ja lõpetamisel jälgime esteetilist lõpptulemust ja kliendi rahulolu. Õhksoojuspumba või konditsioneeri paigaldus lõpeb seadme katsetamisega kõigil režiimidel ning kasutuse koolitusega. Koos töö üleandmisega anname üle ka seadme garantiidokumendid. Meie tehnikud on kõrgelt kvalifitseeritud oma ala spetsialistid kellele saate rahuliku südamega usaldada ka keerulisemad tööd.

Standardpaigaldus sisaldab

 • Sise- ja välisosa vaheline torustik 5m
 • Sise- ja välisosa vaheline sidekaabel (5x1,5mm) 5m
 • Kliimaseadme välisosa kandev seinakonsool (kõrgus kuni 3m) 1 tk
 • Ø72 mm ava puurimine välisseina (va. punane tellis ja paas) 1 tk
 • Ilukarbik torustiku katmiseks 2m
 • Toitekaabli (3x1,5mm) vedamist kuni 2m kaugusele sise-või välisosast
 • Puurava ilukate 1 tk
 • Transport objektile (objekti kaugus kuni 100 km 1 tk
 • Paigaldustööd 1 kmpl
 • Vibratsiooni pukse
 • Seadme kasutuskoolitust

Standardpaigaldus ei sisalda

 • Tõstukit
 • Kraanat
 • Tellinguid
 • Teemantpuurimist
 • Maaraami
 • Katuseraami
 • Kondensaatvee pumpa
 • Kaitseautomaati
 • ja muid eritöid
Telli standardpaigaldus kohe!

Garantii ei hõlma:

1. Toote puudusi (sealhulgas kaubandusliku väljanägemise defekte ja tööhäireid), mis ilmnevad:
1. 2 tavapärase kasutamise ja purunemisest tingitud õnnetuse korral;
1. 3 väärkasutusel või hooletul kasutamisel (sealhulgas vale parooli seadistamise ja uuesti-seadistamise korral);
1. 4 elektrivoolu kõikumisest, lühisest või ebakorrektsest pingest;
1. 5 suutmatusest tagada mõistlik ja vajalik hooldus (sealhulgas, kuid mitte piiratud, vähene tooteosade- ja sisemuse ning kasutajale ligiääsetavate filtrite puhastamine);
1. 6 saastatusest putukate või kahjurite poolt;
1. 7 ebakorrektsest kasutusjuhendi järgimisest, muu hulgas ülemäärasest kasutamisest või seadme üle koormamisest ületades ettenähtud piire;
1. 8 kasutamisest selleks mitte ettenähtud eesmärkideks;
1. 9 kokkupuutel niiskuse, rõskuse või äärmuslike soojus- või keskkonnatingimustega või järsud muutused
1. 10 seoses rooste, oksüdeerumise, toidu, joogi või keemiliste toodete lekkimisega, valede või lekkivate akude kasutamisest;
1. 11 toote laenamine või rentimine või kasutamine mõnel muul viisil väljaspool tavapärast kodukeskkonda
1. 12 tule, äikese, üleujutuste, maavärinate või teiste looduskatastroofide ja ettenägematute õnnetuste, või teiste väliste faktorite poolt tekitatud kahju korral, mis jäävad tootjate, edasimüüjate või teeninduskeskuste kontrolli mõjualast väljapoole.