• soojuspumpade ajaloost

  Soojuspumpade ajaloost

  • Kui külmutusmasinaid hakati kasutama juba XIX sajandi lõpul, siis soojuspumpasid XX sajandi keskel. Esimestest suurematest soojuspumba süsteemidest Euroopas tuleks märkida 1939.aastal Zürichis Raekoja kütteks rakendatud soojuspumpa. Soojusallikaks oli jõevesi, küttevõimsuseks oli  175 kW, küttesüsteemi antava soojuskandja temperatuuriks 60 °C. Tippkoormuse katteks kasutati elektrikütet. Tegemist oli reverseeritava soojuspumbaga, mis suvel töötas jahutusseadmena.
  • USA-s olid soojuspumbad 1952.aastal juba masstootmises (sel aastal 1000 agregaati), 1963.a. juba 76 000 ja 1976.a. 300 000 seadet (põhiliselt reverseeritavad õhk-õhk soojuspumbad, mida suvel kasutati jahutamiseks).
  • Soojuspumbad Euroopas aastal 2000: 3,7 miljonit:
   • Hispaania -1,1 miljonit seadet
   • Itaalia -1 miljon seadet
   • Kreeka -810 tuhat seadet
   • Rootsi -360 tuhat seadet
   • Prantsusmaa -180 tuhat seadet
   • Austria -149 tuhat seadet jne.

  Soojuspumpade kasutuselevõtt Eestis aastatel 2003-2007

  Aasta
  2003  -510
  2004  -750
  2005  -1095
  2006  -2333
  2007  -5067

Leave a comment

If you want to share your opinion, leave a comment.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

one × 4 =